Monday, 16 January 2012

Wau Bulan
                                  Eh wah buleh, eh wah buleh
                                  Wah buleh teraju tigo
                                  Eh wah buleh, eh wah buleh
                                  Wah buleh teraju tigo

                                  Ini maleh, samo-samo
                                  Samo-samo bersuko-ghio
                                  Ini maleh, samo-samo
                                  Samo-samo bersuko-ghio                                


                                  Eh wau bulan, eh wau bulan
                                  Wau bulan teraju tiga
                                  Eh wau bulan, eh wau bulan
                                  Wau bulan teraju tiga

                                  Ini malam, sama-sama
                                  Sama-sama bersuka ria
                                  Ini malam, sama-sama
                                  Sama-sama bersuka ria

Soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru berpandukan lirik lagu.

1.     Nyatakan kata nama yang terdapat dalam lirik lagu ini.

2.    Apakah keistimewaan ikan duyung?

3.     Namakan permainan tradisional yang terdapat dalam lirik lagu ini.

4.     Apakah tajuk lagu ini?

No comments:

Post a Comment